Politika zasebnosti

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, kot upravljavec osebnih podatkov in Upravljavec spletne strani Okusi Vipavske, skrbi za varstvo osebnih podatkov. Z vašimi podatki ravnamo odgovorno ter skladno z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji s področja varstva osebnih podatkov, predvsem pa skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Obdelavo podatkov izvajajo le za to pooblaščene osebe in naši skrbno izbrani pogodbeni obdelovalci. Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ureja zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ki jih pridobiva Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina ob dostopanju do spletne strani Okusi Vipavske. Obdelava se izvaja na podlagi zakonitih pravnih podlag.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V kolikor imate kakršna koli vprašanja glede naše Politike zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ali obdelave vaših osebnih podatkov, se lahko kadarkoli obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Virtuo d.o.o., in sicer na elektronski naslov dpo@virtuo.si.

1. Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Osebni podatki so vsi podatki na podlagi katerih je neka oseba določljiva, kot na primer ime in priimek, naslov, elektronski naslov itd. Več o namenih obdelave si preberite v nadaljevanju. Podrobnejše informacije o zbirkah osebnih podatkov, ki jih vodi upravljavec so dostopne v okviru Evidence dejavnosti obdelav OP, ki je dostopna preko naslednje spletne povezave: https://edop.eu/jz/rarod

2. Nameni obdelave podatkov in prenos osebnih podatkov

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina bo vaše osebne podatke v procesu prijave in za namen sodelovanja na Okusih Vipavske obdelovala na podlagi splošnih pogojev za uporabo spletne strani Okusi Vipavske. Osebne podatke za namen spletne analitike in trženja (piškotki) bo Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina obdelovala na podlagi vaše privolitve. Vaše podatke lahko obdelujemo tudi na zakonski podlagi in v sklopu zagotavljanja zakonitega interesa (varovanja omrežja, preprečevanja goljufij ipd.). Podatke ne posredujemo drugim osebam, ali prenašamo v druge države, v kolikor za tak prenos nimamo vašega izrecnega soglasja oziroma ustrezne pravne podlage. Na podlagi mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov lahko vaše podatke posredujemo pooblaščenim osebam in pristojnim državnim organom, ki za pridobivanje in obdelavo podatkov razpolagajo z ustrezno pravno podlago v svojih zakonskih predpisih.

3. Piškotki

Spletna stran Okusi Vipavske uporablja različne vrste piškotkov. Piškotki so alfanumerični identifikatorji, ki se naložijo na Uporabnikov trdi disk in omogočajo prepoznavanje Uporabnika ob naslednjem obisku. Tako vam ni potrebno vnašati istih podatkov pri prijavi in uporabi storitev teh spletnih strani. Več informacij o piškotkih, ki jih uporablja spletna stran Okusi Vipavske si lahko preberete na povezavi Piškotki na spletni strani Okusi Vipavske.

4. Varnost

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina veliko pozornosti posveča zaščiti vaših podatkov, zato pri vnosu podatkov na nekaterih podstraneh uporabljamo t.i. SSL (Secure Socets Layer) tehnologijo, ki je de facto standard v svetu in preprečuje možnost dostopa tujih oseb do podatkov, ki ste jih vnesli na svojem računalniku. Vaši podatki so zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipulacijo in nepooblaščenim dostopom s strani tretjih oseb. Ravno tako so naši zaposleni zavezani k varovanju vaših osebnih podatkov, spoštovanju veljavnih predpisov in internih pravilnikov Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina. Redno preverjamo sprejete zaščitne ukrepe in jih dopolnjujemo. Preverjamo tudi resničnost vaših identifikacijskih podatkov, kadar je to potrebno.

5. Rok hrambe

Vaše osebne podatke hranimo skladno s predpisanimi roki hrambe oziroma do izpolnitve namena, za katerega so bili pridobljeni. Osebne podatke pridobljene na podlagi vašega soglasja hranimo do preklica, v kolikor ni drugačen rok predviden v podanem soglasju ali določen z zakonom. Nekatere kategorije podatkov se hranijo dlje z namenom preprečevanja goljufij ali za druge zakonite interese. Brisanje podatkov je možno na podlagi zahtevka Uporabnika posredovanega na naslov ali elektronski naslov Upravljavca.

6. Avtomatizirana obdelava podatkov

Obveščamo vas, da lahko avtomatizirano obdelujemo tudi določene informacije, ki jih uporabljamo za interne raziskave, da bi izboljšali naše storitve, za statistične obdelave in iz varnostnih razlogov. Te informacije so geolokacijski podatki (v kolikor to omogočite), uporabljen spletni brskalnik in trenuten IP naslov osebnega računalnika, uporaba storitev ipd.. Obveščamo vas, da imate pravico ugovarjati sprejemanju odločitev na podlagi zgolj avtomatizirane obdelave vaših podatkov razen, ko je takšna odločitev nujno potrebna za preprečevanje zlorab in utaj na podlagi predpisov EU in nacionalne zakonodaje ali temelji na vaši izrecni privolitvi.

7. Povezava na druge spletne strani

Ta politika zasebnosti se nanaša na spletno stran Okusi Vipavske. Naša spletna stran lahko vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani. Ob kliku na povezave drugih spletnih strani se seznanite z njihovimi politikami zasebnosti, saj Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina ni odgovorna za politiko zasebnosti in piškotkov ter vsebine teh povezanih spletnih strani.

8. Veljavnost in spremembe

Ta politika zasebnosti stopi v veljavo z dnem objave. Upravljavec si pridržuje pravico do sprememb brez kakršnegakoli predhodnega obvestila. Vse spremembe bodo objavljene na teh spletnih straneh in stopijo v veljavo z dnem objave na tem spletnem mestu. Upravljavec vaših podatkov je: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina Vipavska cesta 4 5270 Ajdovščina e-naslov: info@rra-rod.si Ajdovščina, 19.04.2023

image/svg+xml

Menu

Follow me